MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTg NGÀY 27/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 27/3/2020 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh  vẫn tiếp tục phức tạp, khó lường. Ở nước ta, chỉ trong vòng 20 ngày, từ ngày 06-26/3, đã có 137 ca mắc mới tại 23 tỉnh, thành phố, gấp trên 8,5 lẫn số ca mắc trước đó, đưa tổng số ca mắc lên 153 ca; đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn, gây lo lắng trong nhân dân. Nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ dộng ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020:
    - Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.
    - Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí các điểm công cộng.
    - Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dich vụ cần đóng cửa.
    - Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức