Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Số văn bản: 

118

Ký hiệu văn bản: 

118-QĐ/UBND

Ngày ban hành: 

06/05/2019

Người ký: 

Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ban hành  ISO 9001:2008 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Lĩnh vực: 

  • Lĩnh vực khác

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản