TB v/v kê khai GCNQSD ĐƠ ghi UBND huyện Thanh Oai cấp giai đoạn 2002-2003 trên địa bàn phường Phú La