Thông báo số 155 về việc quản lý, sử dụng tại tòa nhà Chung cư CT12, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

TB v/v đề nghị các tổ chức, cá nhân xem xét, tìm hiểu về pháp lý; không thực hiện các giao dịch mua, bán và sử dụng không đúng mục đích, công năng tại các tầng kỹ thuật M1, M2, M3, chung cư CT12, KĐT Văn Phú khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy đinh.

File đính kèm: 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức