Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Quy trình Lao Động Thương Binh Xã Hội - QT5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Lao Động Thương Binh Xã Hội - QT4: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, “bà mẹ việt nam anh hùng” Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Lao Động Thương Binh Xã Hội - QT3: Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình Lao Động Thương Binh Xã Hội - QT2 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ: Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 Quy trình Lao Động Thương Binh Xã Hội - QT1:Xác nhận đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 PLAM04 - CNTD :Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền của cấp phường Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 TP29_Thủ tục bầu hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 LĐ-Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 LĐ 28: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 LĐ 26: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 LĐ 25:Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 LĐ 22 :Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 LĐ 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ gia đình liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 LĐ 20: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 LĐ 19 :Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang