Tư vấn pháp luật năm 2019

Hội nghị tư vấn pháp luật năm 2019

Sáng ngày 24/5/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú La phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 8 tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật năm 2019

Viết bình luận

Xem thêm tin tức